Silniční váhy

Tenzometrická mostová silniční váha nájezdová

Tenzometrická mostová silniční váha - nájezdová je určena pro statické vážení všech druhů silničních vozidel případně i s jejich nákladem (traktor s přívěsem, nákladní automobil s návěsem, osobní automobil apod.). Nájezdová váha se skládá z jednoho nebo více mostů, které jsou nad úrovní terénu. Toto řešení je výhodné především v nižších nákladech na stavební úpravy pro váhu (pouze nosné patky a nájezdy), jednodušší údržbu. Jednou z velkých výhod je také v lepším přístupu ke snímačům zatížení v případě poruchy. Spojené mosty, jsou rovnoměrně položeny na 4 - 8 tenzometrických snímačích dle délky váhy. Ve spojení s typově schváleným vyhodnocovacím zařízením tvoří stanovené měřidlo - úředně ověřené váhy. Váha je ocelového provedení s povrchovou ochranou proti korozi. Nosná konstrukce váhy je konstruována ze silných nosníků. Pojezdová plocha je velmi silná (10 mm plechy), která zaručuje extrémní tuhost na bodové zatížení a kroucení. Pilíře pro snímače a nájezdy jsou betonované přímo na místě u zákazníka.

Váhu je možno rozšířit o doplňkové příslušenství:

 • PC s vážním softwarem
 • tiskárna pro tisk vážních lístků
 • světelné semafory
 • závory
 • kamerový systém
 • externí displej
 • bezdrátový wifi přenos
 • samoobslužný systém

Tenzometrická mostová silniční váha nájezdová je úředně ověřitelná dle ČSN EN 45 501.

Parametry:

Váživost max. 30 000 / 60 000 kg
Dílkek e=d 10 / 20 kg
Počet dílků 3000
Délka 6 m, 9 m, 14, 18 m, speciální
Šířka 3 m, speciální
Výška cca 45 mm
Hmotnost dle vybraného rozměru

 

Tenzometrická mostová silniční váha zapuštěná

Tenzometrická mostová silniční váha - nájezdová je určena pro statické vážení všech druhů silničních vozidel případně i s jejich nákladem (traktor s přívěsem, nákladní automobil s návěsem, osobní automobil apod.). Zapuštěná váha se skládá z jednoho nebo více mostů, které jsou v úrovni terénu. Toto řešení je z důvodů vyšších nákladů za stavební úpravy pro váhu (železobetonová vana) finančně náročnější má však jiné přednosti. Velkou výhodou této váhy je především lepší manipulace v prostoru váhy se silničním vozidlem. Jednotlivé mosty váhy jsou rovnoměrně položeny na 4 - 8 tenzometrických snímačích dle délky váhy. Ve spojení s typově schváleným vyhodnocovacím zařízením tvoří stanovené měřidlo - úředně ověřené váhy. Váha je ocelového provedení s povrchovou ochranou proti korozi. Nosná konstrukce váhy je konstruována ze silných nosníků. Pojezdová plocha je velmi silná (10 mm plechy), která zaručuje extrémní tuhost na bodové zatížení a kroucení. Železobetonová vana pro váhu je zhotovena přímo na místě u zákazníka.

Váhu je možno rozšířit o doplňkové příslušenství:

 • PC s vážním softwarem
 • tiskárna pro tisk vážních lístků
 • světelné semafory
 • závory
 • kamerový systém
 • externí displej
 • bezdrátový wifi přenos
 • samoobslužný systém

Tenzometrická mostová silniční váha nájezdová je úředně ověřitelná dle ČSN EN 45 501.

Váživost max. 30 000 / 60 000 kg
Dílkek e=d 10 / 20 kg
Počet dílků 3000
Délka 6 m, 9 m, 14, 18 m, speciální
Šířka 3 m, speciální
Výška cca 45 mm
Hmotnost dle vybraného rozměru
Calibra CZ s.r.o.
Zelený Pruh 109/1091
140 00 Praha 4
Obchodní oddělení:
Havlíčkova 437
Úpice 542 32
Telefon: +420 499 802 228
Mobil: +420 603 829 144

E-mail: info@calibracz.cz