Řídící systémy a SW řešení

Řízení procesu navažování lze podle jeho složitosti rozdělit do několika základních skupin:

  • Prosté vyhodnocení hmotnosti.
  • Jednoduché řízení procesu navažování pomocí volně programovatelného indikátoru (používá se např. při potřebě ovládat/řídit jeden člen).
  • Řízení zařízení pomocí PLC (používá se tam kde již nestačí zařízení řídit pouhým programovatelným indikátorem, většinou se jedná o jednodušší aplikace při pytlování a dávkování).
  • Autonomní řídící SW aplikace pro řízení zařízení a linek (jedná se především o systémová řešení řízení celých navažovacích zařízení a linek kdy je potřeba ovládat nejenom vlastní dávkování a navažování, ale i ostatní zařízení celého celku jako je aspirace, balení, odsunové cesty, mít zajištěno řízení a správu receptur, komunikaci s nadřazeným ŘS atd.).
  • PLC řešení jsou postaveny na platformě Siemens S7-1200/1500 nebo na české platformě Tecomat Foxtrot.

Při zahájení jednání o dodávce zařízení je podle rozsahu poptávky stanoven stupeň automatizace zařízení a zvolen nejvhodnější způsob řízení zařízení.

S7-1500Tecomat FoxtrotPanel ID-14
Calibra CZ s.r.o.
Zelený Pruh 109/1091
140 00 Praha 4
Obchodní oddělení:
Havlíčkova 437
Úpice 542 32
Telefon: +420 499 802 228
Mobil: +420 603 829 144

E-mail: info@calibracz.cz