Řešení pro sila a zásobníky

Zařízení na tenzometrické vážení zásobníků se používá při technologickém odvažování médií v zásobnících uživatele. Dodávka sestává z jednoho až čtyž tenzometrických snímačů zatížení, které jsou umístěny pod patkami zásobníků. Snímače zatížení je možné v konstrukčním uspořádní kombinovat s otočnými podpěrami. Uspořádní s podpěrami lze použít pouze v případě, kdy správnost vážení není požadována lepší než 0,5 % a navažovaný materiál nemění těžiště. K snímačům zatížení se dodává vyhodnocování zařízení. Vyhodnocovací zařízení umožňuje zpacování signálu z tenzometrických snímačů zatížení a pomocí vestavěného mikropočítače zobrazuje na displeji hmotnostní údaj.

Calibra CZ s.r.o.
Zelený Pruh 109/1091
140 00 Praha 4
Obchodní oddělení:
Havlíčkova 437
Úpice 542 32
Telefon: +420 499 802 228
Mobil: +420 603 829 144

E-mail: info@calibracz.cz