ATEX - Ex provedení

ATEX-LOGO

Prostředí s nebezpečím výbuchu dělíme do skupin:

  • Prostředí s nebezpečím výbuchu prachu (P)
  • Prostředí s nebezpečím výbuchu plynu (G)

Každé z těchto prostředí se dále dělí na tři zóny:

  • zóna 20(P) nebo 0(G),
  • zóna 21(P) nebo 1(G),
  • zóna 22(P) nebo 2(G),
  • nejpřísnější ochrana platí pro zónu 20(P) nebo 0(G).

Dodávka zařízení v ATEX – Ex provedení vyžaduje nejprve stanovení příslušného prostředí a dále příslušné zóny. Je proto nutné aby před vlastní poptávkou zařízení uživatel prověřil, zda hrozí pro poptávané zařízení nebo jeho část, případně pro celé pracoviště riziko s nebezpečím výbuchu. Je velmi složité, v některých případech i prakticky nemožné uzpůsobit zařízení dodatečnému požadavku na změnu dodávky z běžného na Ex provedení.

Na základě stanovení prostředí a zóny jsme připraveni dodávané zařízení konstruovat tak, aby splňovalo příslušné bezpečnostní požadavky.

Calibra CZ s.r.o.
Zelený Pruh 109/1091
140 00 Praha 4
Obchodní oddělení:
Havlíčkova 437
Úpice 542 32
Telefon: +420 499 802 228
Fax: +420 499 802 375
E-mail: calibracz@calibracz.cz