KONTAKT

Calibra CZ s.r.o.
Kyslíková 1984/4
143 14 Praha 4

Tel: +420 296 781 352
Fax: +420 241 765 405

E-mail: calibracz@calibracz.cz

Pytlovací váhy pro plnění otevřených pytlů

Tenzometrická pytlovací váha typ TPLB

 • Pytlovací váha pro plnění otevřených pytlů  - (cca do 150 pytlů za hodinu)

Pytlovací váha s menším výkonem je určena pro plnění otevřených pytlů sypkými materiály v dávkách do 50 kg. Jedná se o provedení "brutto", kde odvažovaný zásobník tvoří vlastní obal (pytel). Konstrukce váhy je tvořena tenzometrickým můstkem, na kterém je umístěna nástavba s plnícím hrdlem pro manuální navléknutí pytle, případně je nástavba s plnícím hrdlem „zavěšena“ na tenzometrické snímače zatížení. Rozdílné řešení konstrukce je závislé především na pytlovaném materiálu. Upínání obalu (pytle) se provádí buď pomocí řemene, pneumaticky ovládaných čelistí nebo pomocí nafukovacího hrdla, které je zvláště vhodné pro prašné materiály. Způsob upínání obalu má vliv na hodinový výkon pytlovací váhy.

Materiál je k plnícímu hrdlu váhy dopravován např. pomocí šnekového nebo pásového dopravníku, případně lze zvolit i řešení s vibračním žlabem nebo vlastní gravitací materiálu. Záleží pouze na vlastnostech dopravovaného - pytlovaného materiálu. Na výstupu z plnícího článku je zpravidla umístěna plnící klapka pomocí které regulujeme přísun materiálu do váhy. Pro dosažení vysoké přesnosti a opakovatelnosti navážek s přihlédnutím k charakteru dávkovaného materiálu lze plnící článek doplnit o frekvenční měnič, dvojitou plnící klapku atd. Váha je řízena pomocí vlastní vyhodnocovací jednotky nebo jednoduchým PLC, případně nadřazeným ŘS. Tato pytlovací váha se velmi často používá pro pytlovaní sypkých materiálů ve stavebnictví (například na pytlování cementu, lepidel a pojiv, maltových směsí, atd.) nebo zemědělství pro pytlovaní např. granulovaných směsí a krmiv, obilovin, zrnin atd.

K váze se dodává celá řada přídavných zařízení jako jsou:

 • odsunové válečkové stoly a pásové dopravníky
 • ruční a automatické šicí stroje
 • vynášecí dopravníky
 • detektory kovů
 • střásací zařízení atd

Tenzometrická pytlovací váha typ TPLN

 • Pytlovací váha pro plnění otevřených pytlů - (cca do 320 pytlů za hodinu)

Pytlovací váha s vyšším a vysokým výkonem, poloautomat - automat je určena pro plnění otevřených pytlů sypkými materiály v dávkách do 50 kg v poloautomatickém nebo plně automatickém režimu. Jedná se o provedení "netto", kdy nejprve dojde k navážení předem zvolené hmotnosti a následně je z váhy materiál dopraven (nejčastěji vlastní gravitací) do obalu - pytle. Poloautomatický nebo plně automatický režim se liší pouze ve způsobu navlékání a odsunu naplněného obalu – pytle. Buď je obal na plnící hrdlo nasunut a odejmut pro odsun ručně, nebo se na plnící hrdlo nasune pomocí navlékacího automatu. Po odepnutí naplněného obalu je tento pomocí hnaného dopravníku předán k automatickému zašití a dále k paletizaci.

Materiál je do váhy opět dopravován např. pomocí šnekového nebo pásového dopravníku, případně lze zvolit i řešení s vibračním žlabem nebo vlastní gravitací materiálu. Záleží pouze na vlastnostech pytlovaného materiálu. Na výstupu z plnícího článku je zpravidla umístěna plnící klapka pomocí které regulujeme přísun materiálu do váhy. Pro dosažení vysoké přesnosti a opakovatelnosti navážek s přihlédnutím k charakteru dávkovaného materiálu lze plnící článek doplnit o dvojitý šnekový podavač, frekvenční měnič, dvojitou plnící klapku atd. Váha je řízena pomocí vlastní vyhodnocovací jednotky nebo jednoduchým PLC, případně nadřazeným ŘS. Tato pytlovací váha se velmi často používá pro pytlovaní sypkých materiálů ve stavebnictví (např. na pytlování cementu, lepidel a pojiv, maltových směsí, atd.) chemickém průmyslu, nebo zemědělství pro pytlovaní (např. granulovaných směsí, mouky, krmiv, obilovin, zrnin atd.)

K váze se opět dodává celá řada přídavných zařízení jako jsou:

 • odsunové válečkové stoly a pásové dopravníky,
 • ruční a automatické šicí stroje,
 • vynášecí dopravníky,
 • automat pro navlékání pytlů,
 • setektory kovů, 
 • střásací zařízení,
 • paletizační manipulátory a roboty atd.
Calibra CZ s.r.o.
Zelený Pruh 109/1091
140 00 Praha 4
Obchodní oddělení:
Havlíčkova 437
Úpice 542 32
Telefon: +420 499 802 228
Mobil: +420 603 829 144

E-mail: info@calibracz.cz