Historie

Ve druhé polovině 19. století se začal v Úpici velmi čile rozvíjet textilní průmysl, zpracovávající len, bavlnu a jutu.V roce 1894 přichází z Prahy do Úpice Emil Morawetz s úmyslem, aby v tomto kraji s dostatkem levných pracovních sil, zavedl výrobu vah pro obchod a průmysl.

Novou výrobou byla zejména stolní kupecká váha podle vzoru Beranger a pro domácnost se začalo s výrobou vah typu Roberwal. V roce 1895 zemřel a jeho závod převzal bratr Karel Morawetz.

 V roce 1900 byla zavedena kusová výroba běhounových vah skladištních. V roce 1902 byla uvedena na trh novinka - decimální běhounová váha, která se stala nejoblíbenější vahou hospodářství. V roce 1922 vstupuje do služeb závodu první skutečný konstruktér, výroba se na tehdejší poměry modernizuje a ve větším měřítku se začínají vyrábět speciální váhy.V roce 1926 se výroba specializuje výhradně na výrobu vah. V této době také vzniká ochranná známka KAMOR, s typickou ruční vahou a čtyřmi hvězdičkami. Hvězdičky v tomto znaku znamenají světadíly, kam se s výrobky pod značkou KAMOR do této doby dodávaly. Po skončení druhé světové války začalo docházet ke změnám v hospodářství země.V 1945 byla do závodu zavedena národní správa. V roce 1947 přebírá nad podnikem národní správu národní podnik Zbrojovka Brno a v roce 1948 po znárodnění se stává načas pobočným závodem Zbrojovky Brno.V roce 1950 vzniká samostatný národní podnik se jménemTONAVA, které vzniklo z počátečních písmen názvu TOvárna NA Váhy.Dalším důležitým mezníkem v historii výroby vah v Úpici byl 1. duben 1953, kdy základní závod v Úpici ztratil statut podniku a v rámci celostátní reorganizace průmyslu se stal závodem VHJ Transporta Chrudim. Integrace dále pokračovala zařazenímTransporty Chrudim do firmy Vítkovice.Samostatný státní podnik Tonava vzniknul neprodleně po společensko politických změnách v naší republice v roce 1990. V referendu zaměstnanců bylo rozhodnuto o převzetí původního názvu Tonava.Privatizace podniku restitučním způsobem a následný vznik akciové společnosti TONAVA, akciová společnost spadá do let 1993. Vstupem nových investorů v roce 2001 dochází k restruktualizaci celého podniku a nastartování změn vedoucích k ozdravení společnosti.

 

Calibra CZ s.r.o.
Zelený Pruh 109/1091
140 00 Praha 4
Obchodní oddělení:
Havlíčkova 437
Úpice 542 32
Telefon: +420 499 802 228
Mobil: +420 603 829 144

E-mail: info@calibracz.cz